پنجشنبه 22 آذر 1397 - 05 ربيع الثاني 1440
اوقات شرعی 
 
 =======================================================
امام علی (ع ) :
   
سرک أسیرک فإن أفشیته صرت أسیره
سرّ تو اسیر تو است، پس هر گاه او را فاش کنى تو اسیر او می گردی؛ زیرا که همیشه در فکر آن باشى و ترسى که مبادا ضرر و مفسده بر آن مترتّب شود.

 
 اخبار حوزه مدیریت حراست
آرشیو
 
 پیوند ها