پنجشنبه 3 خرداد 1397 -
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 0
ماه : 0
كل : 52747
 
 =======================================================
امام علی (ع ) :
   
سرک أسیرک فإن أفشیته صرت أسیره
سرّ تو اسیر تو است، پس هر گاه او را فاش کنى تو اسیر او می گردی؛ زیرا که همیشه در فکر آن باشى و ترسى که مبادا ضرر و مفسده بر آن مترتّب شود.

 
 اخبار حوزه مدیریت حراست
آرشیو
 
 پیوند ها